Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  CFA Restart Logo

   

  Boost Up Logo  Course Detail : CFA Restart

   

  CFA Restart เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เคยลงสอบ CFA มาก่อนแต่คะแนนยังทำไม่ได้ตามเป้าและเคยอ่านเนื้อหาจบแล้ว อย่างน้อย 1 รอบ เพื่อเพิ่มความพร้อมและความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบ CFA อีกครั้ง โดยเน้นการสอนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน (Boost Up Performance)

   

  Boost Up Logo  Course Overview : 

   

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ CFA ใหม่ทุกระดับ โดยมุ่งประเด็นไปที่การสรุปเนื้อหาที่สำคัญ เช็คความแม่นยำ และฝึก Mock Exam กว่า 1,000 ข้อ ผู้เรียนจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับคะแนนในรอบที่ผ่านมาและกลยุทธ์จากอาจารย์เบื้องต้นก่อนลงเรียน โดยจัดคลาสในรูปแบบ Online Support ผ่าน Virtual Classroom เรียนด้วยภาษาไทย และเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

   

  Boost Up Logo  CFA Restart Introductory Video

   

   

   

  Boost Up Logo  Course Advantage 

  ข้อดีของคอร์ส CFA Restart

   

  1. ดูแลใกล้ชิด จากอาจารย์ที่จะช่วยประเมินจุดบกพร่องของนักเรียนอย่างละเอียดและมุ่งแก้ไขปัญหารายบุคคล

   

   

  2. ประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกใหม่อีกครั้ง เพราะเนื้อหาในหลักสูตร CFA อาจจะดูคลุมเครือสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยทำงานในสายการเงินซึ่งทำให้ยากต่อการประติดประต่อภาพและเกิดความเข้าใจที่แท้จริงสำหรับการนำไปใช้ในห้องสอบ คำแนะนำของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จึงสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดควาเข้าใจที่แท้จริงในเนื้อหามากขึ้น ไม่ใช่แค่พยายามจำไปสอบ


   

  3. เพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน เพราะนักเรียนมีโอกาสฝึกฝน ปรับสภาพจิตใจและพัฒนาเทคนิคของตนให้มีความพร้อมมากขึ้นตลอด 3 เดือนภายใต้การดูแลของอาจารย์


   

  Boost Up Logo  Who is suitable to take CFA Restart ?

   

  กลุ่มผู้เข้าอบรม : เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบ CFA Level 1, Level 2 และ Level 3 ที่เคยลงสอบรอบล่าสุดมาแล้วและต้องการลงสอบใหม่ แต่อย่างไรก็ดีอาจารย์ปิยะจะช่วยทำการวิเคราะห์คะแนนในรอบที่ผ่านมาในเบื้องต้นเพื่อช่วยประเมินความพร้อมที่จะลงเรียนในคลาสนี้ว่าเพียงพอหรือไม่

   

  Boost Up Logo  Course Goal

  เป้าหมายของการจัดหลักสูตร CFA Restart

   

  1. ผู้เรียนกลับมามีความมั่นใจ และ มีความพร้อมด้านจิตใจในการเข้าสอบอีกครั้ง 

   

        หลายครั้ง นักเรียน CFA Restart มีความขยันและความตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่อาจเสียความมั่นใจจากการสอบไม่ผ่าน ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะต้องสอบไม่ผ่านตลอดไปค่ะ เราจึงไม่ควรนำประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้ว มาบั่นทอนจิตใจของเราโดยไม่รู้ตัว เพราะความรู้ที่เราได้อ่านสะสมในครั้งแรกนั้นจะช่วยต่อยอดประหยัดเวลาให้เราในการสอบครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี คลาส CFA Restart จึงมุ่งแก้ไขปัญหาในจิตใจของนักเรียนไปพร้อมๆกับการอ่านหนังสือซึ่งพบว่าสามารถช่วยให้นักเรียนมีกำลังใจในการเตรียมตัวที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม

   

  2. ผู้เรียนมีโอกาสได้ทบทวนถึงข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบที่ผ่านมาและมีความเข้าใจถึงเนื้อหาที่ครบถ้วนในการปิดจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อทำให้การเตรียมตัวในรอบปัจจุบันทำได้ดีกว่าเดิม

   

        จากประสบการณ์ที่อ.ปิยะได้พบมา ข้อผิดพลาดก็มักจะเกิดจากประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นักเรียนมองข้าม และติดกับดักของตัวเอง เช่น อ่านโจทย์เร็วเกินไป จนไปสร้างคำถามใหม่ขึ้นมา หรือ อ่านหนังสือแบบท่องจำ แต่ไม่ได้เข้าใจถึงที่มา และความต่อเนื่องของเนื้อหา นอกจากนี้ ความไม่แม่นยำในเนื้อหาก็มักจะทำให้นักเรียนเสียเวลาในการทำข้อสอบไปโดยกระทบไปถึงข้อง่ายข้ออื่นๆ ทำให้ไม่สามารถทำคะแนนรวมได้ถึงเป้าหมายที่จะผ่าน ดังนั้น การจัดคลาส CFA Restart จึงมุ่งปิดจุดอ่อนเหล่านี้ให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถเอาชนะอุปสรรคจนสอบผ่านไปได้ในที่สุด